perjantai 11. lokakuuta 2013

Yksin tekemisen kulttuurista yhdessä tekemiseen

Syyskauden vertaispäivityksen teema 1 eli havahtuminen nykytilanteeseen on nyt takana. Tässä kootusti osallistujien ajatuksia aiheesta. Lähtökohtana keskustelussa oli piirros. Piirroksen vasemmalla puolella kuvataan yksintekijän kasvavaa taakkaa ja sitä, miten härpättimien lisääminen kuormittaa mutta ei yksin vielä riitä. Kuvan oikealla puolella on päästy tilanteeseen, jossa oppijat ovat aktiivisina toimijoina ja teknologia on sulautunut osaksi tekemisen mahdollistamista.Arvo yhdessä tekemiselle

Vertaisoppimisen ja -työskentelykulttuurin edistämisessä on tärkeää se, mitä saadaan yhdessä aikaan. Arvostetaan yhteistä tuotosta ja jokaisen panoksia siinä. Kun yksilösuorituksen arviointi ja huomion kohdistaminen erityisesti virheisiin jää vähemmälle, onnistuminen tuottaa hyvän kokemuksen. Itsearviointi ja vertaisarviointi voi sitten edetä tästä ja mitä korkeammalle osaaminen kehittyy, sitä enemmän voi myös huomio kohdistua yksityiskohtiin. Aloittelijan pelot ja jännitys vähenevät, kun pääsee osalliseksi onnistumiseen, vaikak sitten kokeneemman siivellä.

Opiskelijat mukaan opetusteknologian hyödyntämiseen

Opiskelijoitten osallistaminen on tieto- ja viestintäteknologian kanssa tärkeää. Pitäisi huolehtia, että he etteivät jäisi TVT-jutuissa ulkopuolelle. Esimerkkinä nurmeslaiset kertoivat, miten hetken oivalluksena opettajat olivat pyytäneet opiskelijoita markkinoimaan avointen ovien päivää Facebookin avulla. Opiskelijat innostuivat asiasta, ryhtyivät töihin ja heillä oli myös heti omia ideoita jatkoa varten.
Oppilaskunnan mukaan ottaminen unohtuu helposti, mutta kokemukset ovat rohkaisevia. On ollut esimerkiksi havaintoja siitä, miten pienikin vastuun jakaminen voi innostaa myös osallistumaan oppilaskunnan hallitukseen. Nuorille on tärkeää kokea, että omalla tekemisellä on vaikutusta ja merkitystä.

Opiskelijoita pitää myös opettaa yhteistyöhön. Kun he oivaltavat, että yhdessä tekeminen ja keskustelu ei ole vastakkainen sille, että kokeissa edelleen mitataan yksilösuoritusta. Jos osaat opastaa toisia ja jakaa omasta oppimastasi, menestyt varmasti myös koetilanteessa. Eli jos jaat jotain, et menetä, se ei ole pois sinun oppimisestasi. Yhdessä opettelun varrella voi oppia paljon. On myös tärkeää oppia puhumaan siitä asiasta, jota opetellaan. Opiskelijat eivät voi ymmärtää käytettyä kieltä, ellei heitä johdata käyttämään kieltä, olipa tuo kieli matematiikkaa tai muuta oppialaa koskevaa erityiskieltä.

Verkko tarjoaa tilaisuuden suunnitella yhdessä ja samalla myös opitaan asioita toinen toiselta. Kurssisuunnittelussa voidaan esimerkiksi ottaa huomioon opiskelijoiden omat kiinnostukset, painotustoiveet. Opiskelijat voisivat myös tuottaa yhdessä vaikka oman oppikirjan, täydennykseksi muihin oppimateriaaleihin.

Vertaistyöskentelyssä ideat leviävät kuin virukset

Yhdessä työskentelystä nousee innostus. Kun toinen saa ahaa-elämyksiä, syntyy eteenpäin menemisen voimaa. Vertaisilta saa paljon ideoita. Samoin ideoitten levittäminen onnistuu vertaisten verkostoissa. Myös tukihenkilöt kaipaavat itse vertaisia, joiden kanssa vahvistua ja oppia uutta.

Toimintakulttuurin muuttuminen tapahtuu ajan kanssa

Toimintakulttuurin muutos ei kuitenkaan käy noin vain. On esimerkiksi työstettävä omasta auktoriteettiasemasta luopumista. Syntyy kipukohtia. Johdon tuki on etenemisen kannalta tärkeää. Toimintatapojen muutos ja uudet työvälineet osana näitä, vaativat toteuttelua. Ovien avaaminen ei tapahdu hetkessä ja jokainen toimii tavallaan.

Erilaisten toimintatapojen kokeileminen ja erilaisuuden hyväksyminen olisi tärkeää. Erehtymisen salliminen vähentää pelkoa yrittää toisin kuin ennen. Hyviä toimintamalleja harvoin löytyy varovaisuudella ja kertalaakista onnistumalla. Kokeilujakso on hyvä keino sallia virallisesti kaikenlainen etsiminen ja ihmettely.

Konkarin on myös hyvä välillä tehdä, jotain, mitä ennen ei ole tehnyt. Näin hän voi ehkä eläytyä noviisin asemaan, mikä on tärkeää, kun suunnittelee uusien teknologioitten käyttöönottoa ja toteuttaa koulutusta. On tärkeää päästä samalla tasolle ja puhua sellaista kieltä, jota toinen ymmärtää.

Vertaispäivittäjillä on suuri haaste tukihenkilöinä opastustilanteissa, joissa on useita henkilöitä yhtä aikaa läsnä. Kun toinen asettuu oppijan rooliin, hän ei ihan nopeasti hyppää ulos tästä roolista, vaikka pitkästyisikin tuttujen asioiden opettelussa. Ohjaajana ja kouluttajana pitäisi etsiä keinoja, joilla vertaistyöskentely saataisiin toimimaan niin, että jokaiselle löytyy sopiva rooli ja oppimishaasteita. Näistä puhutaan vielä myöhemmin vertaispäivittäjän kurssilla.

1 kommentti: